pentru participarea la concursul de granturi „Comunitatea mea promovează sănătatea mintală”

 1. INFORMAŢIE GENERALĂ

Proiectul MENSANA – „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova” se desfășoară cu susținerea Guvernului Elveției, conform necesităților de reformare stabilite de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova.

Începând cu anul 2014, proiectul facilitează implementarea reformei serviciilor de sănătate mintală în Moldova, pentru ca persoanele cu probleme de sănătate mintală să beneficieze de servicii conform necesităților, precum și să-și atingă obiectivele de recuperare.

Proiectul este implementat de Institutul de Sănătate Mintală și Adicții Trimbos (Olanda), prin intermediul unității de facilitare IP Trimbos Moldova. Partenerii de implementare sunt organizațiile Luzerner Psychiatrie (Elveția) și Liga Română pentru Sănătate Mintală (România).

În prezent, proiectul moldo-elvețian MENSANA se află la a treia fază de implementare, care are drept obiectiv general ca persoanele din Republica Moldova să aibă acces la suport, resurse și servicii adecvate pentru a atinge și menține sănătatea și bunăstarea mintală.

Ținând cont de schimbările efectuate în ultimii opt ani în domeniul sănătății mintale în Moldova și având în vedere necesitatea de a consolida și susține aceste transformări pentru a realiza un sistem de sănătate mintală accesibil, receptiv și durabil fără proiectul MENSANA, Faza III se concentrează pe implementarea unei strategii axate pe atingerea a două rezultate:

Rezultat 1. Rețeaua existentă de servicii de sănătate mintală este capabilă să își consolideze și să dezvolte în continuare furnizarea de servicii fără sprijinul și intervenția MENSANA.

Rezultatul 2. Populația (inclusiv profesioniștii, utilizatorii de servicii și populația generală) și-a dezvoltat conștientizarea, alfabetizarea și acceptarea, promovează sănătatea mintală și sprijină persoanele cu probleme de sănătate mintală în recuperarea și incluziunea lor.

În acest context, în conformitate cu planul de activitate al proiectului moldo-elvețian MENSANA pentru faza a treia, se lansează concursuri de granturi „ Comunitatea mea promovează sănătatea mintală”.

 1. CE OFERĂ CONCURSUL DE GRANTURI?

În cadrul concursului „Comunitatea mea promovează sănătatea mintală” vor fi selectate două comunități „AMBASADOR”, ale căror proiecte vor obține câte un grant în valoare de 10 000 de franci elvețieni (CHF).

Totodată, comunitățile „AMBASADOR” vor beneficia de susținere metodologică, ghidare pentru buna planificare și implementare a proiectelor, suport pe componenta de comunicare și vizibilitate a proiectelor, susținere din partea serviciilor comunitare de sănătate mintală la nivel raional/municipal și a experților proiectului moldo-elvețian MENSANA.

 1. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Sunt eligibile proiectele la nivel local care:

 • Propun, creează și implementează planuri de activități locale pentru îmbunătățirea colaborării dintre comunitate și serviciile de sănătate mintală la nivel raional/municipal;

 • Propun, creează și implementează documente de politici menite să îmbunătățească colaborarea instituțiilor publice (autorități publice locale, instituții de sănătate publice, direcții de asistență socială, instituții de învățământ, instituții de menținere a ordinii publice, agenții de ocupare a forței de muncă, etc.) și organizațiilor societății civile care au ca parte a responsabilităților lor sănătatea mintală a populației acordate la nivel local

 • Propun, creează și implementează activități și evenimente de sensibilizare a membrilor comunității (de exemplu ateliere de psihoeducație, evenimente de mobilizare a comunității, sesiuni multidisciplinare de evaluare a situației sănătății mintale din localitate, etc.)

Se va acorda prioritate proiectelor care:

 • Popularizează și promovează sănătatea mintală cu respectarea drepturilor omului, egalității de gen și a incluziunii sociale;
 • Combat discriminarea, discursul instigator la ură, propaganda și dezinformarea;
 • Fortifică capacitățile și valorifică potențialul grupurilor sociale defavorizate și vulnerabile;

Proiecte care nu vor intra în concurs: propuneri de dezvoltare a infrastructurii, vizite de studiu în străinătate, burse de studii, acțiuni de caritate, ajutor umanitar.

 1. CINE POATE PARTICIPA LA CONCURS?

La concurs pot participa:

 • Instituțiile reprezentative ale autorităților publice locale (primării, consilii raionale);

 • Instituțiile publice (direcții raionale/municipale de asistență socială, direcții raionale/municipale de educație, instituții de învățământ, alte instituții care au în sfera lor de responsabilități domeniul sănătății mintale sau protecția drepturilor persoanelor cu probleme de sănătate mintală);

 • Organizații nonguvernamentale;

 • Asociații sau uniuni profesionale;

 • Organizații comerciale cu proiecte necomerciale.

Sunt încurajate și propunerile de proiect care sunt create prin colaborarea mai multor dintre instituțiile enumerate mai sus.

 1. CUM APLICĂM LA CONCURS?


În perioada 28 noiembrie – 28 decembrie 2023, organizația solicitantă va expedia un concept, care va conține o descriere succintă a proiectului (max. 2 pagini) în limba română, rusă sau engleză și un buget estimativ, la adresa constanta.popa@trimbos.md.

În descrierea succintă a proiectului, organizația solicitantă va răspunde la întrebarea „Cum va promova proiectul propus sănătatea mintală în comunitate?”

În perioada 9 – 11 ianuarie 2024, organizațiile care vor trece etapa de preselecție vor fi invitate să participe la a doua etapă de selecție, care va presupune pregătirea și prezentarea dosarului „FINALIST”.

Dosarul „FINALIST” va include:

 • Descrierea detaliată a proiectului (și anume descrierea problemei abordate, descrierea soluțiilor propuse, descrierea metodelor de implementare a soluțiilor propuse, plan de activități care include partea de comunicare și vizibilitate, calendar de realizare a activităților, buget, parteneri, monitorizare și evaluare);

 • Informație generală despre organizația solicitantă. Experiența anterioară în participarea la concursuri de granturi poate fi inclusă, dar nu va fi un criteriu de selecție;

 • Copii ale documentelor statutare ale organizației solicitante (certificat de înregistrare, statut, altele la necesitate)

În perioada 12 ianuarie – 12 februarie 2024, vom aștepta dosarele „FINALIST” complete la adresa constanta.popa@trimbos.md . Rezultatele finale ale concursului vor fi anunțate la sfârșitul lunii februarie 2024.

 1. CINE ȘI CUM VA EVALUA DOSARELE „FINALIST”?

Pentru evaluarea dosarelor, va fi creată o Comisie de selecție, formată din membrii echipei proiectului moldo-elvețian MENSANA, membrii partenerilor proiectului moldo-elvețian MENSANA și cel puțin un reprezentant al autorităților publice locale.

Comisia de evaluare va ține cont de următoarele criterii în procesul de selecție:

 • tematica, obiectivele, activitățile proiectului și organizația solicitantă corespund criteriilor de eligibilitate (vezi punctul 3 al regulamentului).

 • propunerea de proiect și bugetul sunt complete și bine structurate.

 • proiectul conține o viziune clară asupra schimbărilor/efectelor așteptate și activitățile propuse sunt relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului.

 • proiectul este cost-eficient.

La ambele etape, vor fi contactate doar organizațiile selectate pentru a depune dosarul „FINALIST” sau, respectiv, care obțin statutul de „AMBASADOR”.

Organizațiile în așteptare de răspuns pot contacta membrii echipei proiectului moldo-elvețian MENSANA pentru întrebări privind etapa de aprobare a proiectul exclusiv în format electronic, la adresa constanta.popa@trimbos.md . Proiectul moldo-elvețian MENSANA nu este însă obligat să ofere explicații detaliate privind motivul refuzului.

 1. CONTRACTUL DE CONTRIBUȚIE

Valoarea financiară a grantului pentru proiectele „AMBASADOR” va fi oferită printr-un contract încheiat între Instituția Privată Trimbos Moldova și organizațiile câștigătoare, în valută națională, conform cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a Moldova la ziua semnării contractului. Contractele vor fi încheiate în baza propunerilor de proiect și a bugetelor aprobate. Contractul va oferi toate informațiile detaliate privind implementarea proiectului și raportarea narativă și financiară.